Lege handen na scheiding straks onmogelijk?

Lege handen straks onmogelijk?

Koppels die huwen kunnen vandaag kiezen tussen drie huwelijksstelsels. In zijn nota ‘De sprong naar het recht morgen’ stelde minister Geens afgelopen woensdag nog een vierde stelsel voor, namelijk ‘Scheiding van goederen met verrekening van aanwinst’. Hiermee hoopt hij tegemoet te komen aan partners die na scheiding met lege handen dreigen achter te blijven. Het gaat dan onder meer over partners die hun job opzeggen om voor de kinderen te zorgen of om mee te helpen (winkelhulp, afspraken noteren….) in de zaak/praktijk  van hun echtgenoot/echtgenote.

In De Standaard (08/12/16) verscheen onderstaand artikel over dit voorstel. Het gaat wel degelijk slechts over een ‘voorstel’. Of dit vierde stelsel er ook echt komt, valt nog af te wachten. De minister wil eerst nog overleg hierover.

Een nieuw huwelijksstelsel?

De komst van een nieuw huwelijksstelsel en een correctiemechanisme moet vermijden dat een van de partners er na het huwelijk bekaaid vanaf komt.

Stel dat een van de echtgenoten zijn job opzegt om voor de kinderen te zorgen, terwijl de andere ondertussen een bloeiende zaak uitbouwt. Dan heeft die eerste pech als het tot een scheiding komt, toch als ze trouwden onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. De partner die zijn professionele activiteiten terugschroefde, profiteert immers niet mee van de inkomsten die de andere partner opgebouwd heeft.

Die situatie wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nu vermijden door een dubbele aanpassing van de wet. Ten eerste wil Geens een nieuw huwelijksstelsel invoeren: een scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten. Het bedrijf dat de ene partner opbouwt, blijft van hem. Maar als het tot een scheiding of overlijden komt, worden alle inkomsten tijdens het huwelijk netjes verdeeld over de twee partners. In onze buurlanden is dat al langer uitdrukkelijk door de wet geregeld.

‘Heel wat koppels kiezen vandaag voor een huwelijkscontract met scheiding van goederen omdat dan ook de schulden en risicovolle handelsactiviteiten gescheiden zijn’, zegt Hélène Casman, professor emeritus aan de VUB en betrokken bij de hervorming van Geens. ‘Maar dat geeft dus een enorm nadeel, zowel bij scheiding als bij overlijden. Dit probleem is zeker al honderd jaar oud, en men zoekt al lang een oplossing.’

Manifest onrechtvaardig

huwelijksstelsel - scheidingVandaag kunnen partners ook al het nieuwe stelsel vastleggen in een huwelijkscontract. Maar door er een apart stelsel van te maken, hoopt Geens dat het algemeen ingang vindt. ‘Ik hoop dat het veel mensen doet nadenken. Eigenlijk is een zuivere scheiding van goederen echt niet oké. Het staat haaks op wat het huwelijk is: met en voor elkaar’, zegt Charlotte Declerck, professor Rechten aan UHasselt en eveneens betrokken bij de hervorming.

Ook in de toekomst zal een zuivere scheiding van goederen mogelijk blijven, maar een tweede hervorming moet manifest onrechtvaardige gevolgen voorkomen. De rechter zal in uitzonderlijke gevallen een beperkt correctiemechanisme kunnen toepassen, waardoor een stuk van de aanwinsten naar de partner gaat die de zwakste positie zit.

‘In de Franstalige rechtspraak wordt dat al toegepast, maar de Nederlandse rechtspraak staat er weigerachtig tegenover’, zegt Declerck. ‘Door dit beschermingsmechanisme in de wet in te bouwen wordt er duidelijkheid gecreëerd.’

Welke huwelijksstelsels kan u vandaag kiezen?

Het gros van de trouwende koppels kiest voor het wettelijk stelsel. Alles wat wordt verdiend tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk – ongeacht wie voor de inkomsten zorgde. Bij een scheiding maakt het ook niet uit wie wat uitgegeven heeft tijdens het huwelijk. Alles wat men voor het huwelijk bezat blijft wel eigen. Dat geldt ook voor erfenissen.

Bij het stelsel van de algehele gemeenschap zijn ook de bezittingen van vóór het huwelijk gemeenschappelijk.

Wie trouwt met scheiding van goederen heeft geen gemeenschappelijk vermogen. Alle inkomsten, maar ook alle schulden, zijn persoonlijk.

Het staat koppels vrij om in hun huwelijkscontract te kiezen voor een eigen, niet door de wet geregeld, huwelijksvermogensstelsel.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be