Indexatie van alimentatie of onderhoudsbijdrage

Bereken de indexatie van alimentatie of onderhoudsbijdrage voor kinderen.

Via het onderstaande invulformulier kan U een actualisatie verkrijgen van de onderhoudsbijdrage voor kinderen. Voorafgaandelijk dient U het basisbedrag van de overeengekomen alimentatie of onderhoudsbijdrage in te geven. Vervolgens selecteert U de maand voorafgaand op de maand vanaf wanneer de nieuwe onderhoudsbijdrage ingaat. Tot slot selecteert U ook de basismaand, dit is de maand die in uw vonnis of overeenkomst aangegeven staat als basis of referentie maand.

De juiste berekeningsmethode kan u ook vaak terugvinden in het echtscheidingsvonnis of in de gemaakte overeenkomst. Gewoonlijk wordt de indexaanpassing jaarlijks toegepast in de maand waarin de alimentatie voor de eerste keer werd betaald. Voor de berekening wordt doorgaans het te indexeren bedrag vermenigvuldigd met de actuele index en gedeeld door de begin of basis index.

Mocht het berekeningsformulier niet werken, aarzel dan niet om per E-mail informatie aan te vragen. Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer en omschrijf uw vraag. Vanzelfsprekend tracht ik uw aanvraag, afhankelijk van het tijdstip van verzending, zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Indexatie van alimentatie of onderhoudsbijdrageAan alle berekeningen gemaakt via deze online tool kunnen geen rechten worden ontleend. Alle berekeningen zijn vrijblijvend en op verantwoordelijkheid van degene die de berekeningen ingeeft. Samen Bemiddelen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de berekeningsmodule.

www.samenbemiddelen.be