Ouderverstoting of contactbreuk

Een bijzonder plan voor 2018: met 24/7-begeleiding vechtscheidingen voorkomen

Petra Van Den Hoeck van het Huis van Hereniging stelde vorige week bij het Radio 1-programma Hautekiet haar bijzondere missie voor: in Vlaanderen een nieuwe vorm van begeleiding bij vechtscheiding met ouderverstoting op poten zetten.

Ouderverstoting of contactbreuk

Ouderverstoting of contactbreuk is niet eenvoudig te definiëren. Meestal heeft men het over een kind dat geen contact meer heeft of wil hebben met één van de ouders zonder dat daar een geldige reden voor is. Er is geen sprake van misbruik of verwaarlozing door de afgewezen ouder. Kinderen kiezen er dus niet zelf voor. Vaak werkt de ouder waar het kind verblijft bewust mee aan die breuk, soms gebeurt dat onbewust vanuit beschermingsdrang.

De hel

Het pijnlijke verhaal van de vader, dat ik in een vorig artikel schetste – Vrouw krijgt celstraf voor weigeren bezoekrecht – is geen zeldzaamheid. Een ouder die pas na 5 jaren, 6 vonnissen en talloze genegeerde dwangsommen zijn kinderen kan zien omdat de rechter ‘er nu genoeg van heeft’ en een ‘zeldzaam’ vonnis velt…het blijft vragen oproepen. De schade die de relatie tussen ouders en kinderen inmiddels heeft opgelopen, zal hersteld moeten worden. Indien dat nog mogelijk is… En de kinderen zelf, hoe komen zij uit zo een hartverscheurend verhaal? Of zoals de Wakkere papa zegt bij Hautekiet:

‘Er zijn ouders die procedure na procedure starten, en zo het leven van hun ex blijven controleren en vergallen. Bitsige advocaten die met leugens en trucs diepe wonden slaan in wat eigenlijk de mooiste jaren van ouders en kinderen zouden moeten zijn. Familierechters die op vijf minuten tijd hele levens moeten bepalen. Is dat onze samenleving?’

Huidige aanpak lukt niet

ouderverstotingAls een partner zo ver gaat dat er sprake is van oudervervreemding, contactbreuk of ouderverstoting, dan moet er wel degelijk tijdig en drastisch ingegrepen worden. Volgens Petra Van Den Hoeck werkt de huidige aanpak om die relatie te herstellen niet. Het langzaam (terug) opbouwen van de relatie tussen het kind en de verstoten ouder blijkt geen nut te hebben, omdat het kind onder druk blijft staan van de andere ouder. Het kind mag immers het korte verblijf of bezoek bij de andere ouder niet leuk vinden.

Het 24/7-plan

Volgens Van Den Hoeck is de meest effectieve en veelbelovende aanpak het intensief herenigen van de verstoten ouder en het kind. In dit herenigingstraject krijgt elk lid van de familie therapie. Dat gebeurt na een diepgaand onderzoek dat opgelegd moet worden door de rechter. Het onderzoek moet nagaan of het wel degelijk om ouderverstoting gaat en om welke vorm van ouderverstoting. Vervolgens wordt er een behandelingstraject voorgesteld dat zo’n 90 dagen duurt. Zo is het ook mogelijk dat de verblijfsregeling volledig wordt omgekeerd. Op die manier krijgt het kind de kans om zich te hechten aan de verstoten ouder zonder druk te voelen, het hoeft immers niet meteen terug te keren naar de andere ouder. Therapeuten begeleiden dit traject 24/24.

Dit concept van Van Den Hoeck betrekt het hele gezin -ook de kinderen- en is heel intensief: een team van specialisten trekt drie weken bij het gezin in, en werkt er aan een totaalpakket van bemiddeling en psychische begeleiding.

Drastische ingreep

Deze aanpak lijkt een drastische ingreep voor het kind. Van Den Hoeck is wel overtuigd van de slaagkansen. Zij baseert zich hiervoor op de ervaringen in de Family Separation Clinic van Karen Woodall  ( https://www.familyseparationclinic.com ), waar zij een opleiding volgde. Deze vorm van begeleiding wordt in Groot-Brittannië immers al met veel succes toegepast. Petra Van Den Hoeck hoopt dan ook om in 2018 te kunnen starten met dit herenigingstraject voor gezinnen in nood. Ze wil daarom graag rechters vinden die begrijpen dat de samenwerking met professionals/speciaal opgeleide therapeuten voor dit traject, noodzakelijk is. Dit laatste is niet evident.

Geen wettelijk instrument

Minister van Justitie Geens is zich bewust van de ernst van het probleem. Hij merkt bij dit plan wel op dat het begrip ‘ouderverstoting’ juridisch niet gedefinieerd is en dat de rechter wettelijk geen instrument heeft om deze aanpak te verplichten… Wordt vervolgd.

Herbeluister de uitzending van HAUTEKIET 08/01/2018

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be