Wat een bemiddelaar voor je kinderen kan doen

Ouderschapsbemiddeling.

Scheiden doe je niet zomaar, zeker niet als je kinderen hebt die de gevolgen ervan moeten dragen. Ouders zijn de aangewezen personen om hun kinderen doorheen de scheiding te helpen. Alleen hebben ze soms een steuntje in de rug nodig en dat is precies waar een bemiddelaar via ouderschapsbemiddeling voor kan zorgen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat de manier waarop de scheiding verloopt enorm belangrijk is voor het verwerkingsproces van kinderen én ouders.

Samen ouder blijven

ouderschapsbemiddelingScheiden doe je van je partner, niet van de vader of moeder van je kinderen. Niet zozeer de scheiding op zich is een probleem voor kinderen, wel de manier waarop ze verloopt. Conflicten maken het kinderen moeilijk om met de breuk om te gaan, en dit des te meer als die discussies over hen blijken te gaan. Een goed bemiddelaar bemiddelt in functie van de kinderen en heeft als doel dat ouders als ouders onderhandelen en niet als ex-partners.

Welbevinden

Het welbevinden van kinderen is afhankelijk van de mate waarin er voldoende tegemoetgekomen wordt aan hun basisbehoeften, zoals onder meer geborgenheid, duidelijkheid, houvast, meetellen… Zo willen kinderen weten waarom hun ouders scheiden, ze willen inspraak in de regelingen die voor hen getroffen worden, ze willen hun gevoelens en gedachten kunnen/mogen uiten en ze willen vooral niet betrokken worden in de ruzies van hun ouders. Dat is heel wat! Gelukkig kan een bemiddelaar (via de ouders) helpen om dit te realiseren.

Kindgerichte ouderschapsbemiddeling

Zo zal een goed bemiddelaar erop wijzen dat uitleg geven over het waarom van de scheiding belangrijk is. Kinderen denken immers vaak dat zij iets verkeerd deden. De bemiddelaar kan tips geven hoe je dat als ouders in jullie specifieke situatie het best aanpakt. Verder kan de bemiddelaar beklemtonen dat er ook voldoende ruimte mag/moet zijn voor de bekommernissen van het kind en voor het uiten van zijn gedachten en gevoelens. Actief luisteren naar je kinderen is hier de boodschap. De bemiddelaar kan hiervoor de juiste ‘wegwijzers’ aanreiken. Daarnaast tracht de bemiddelaar ook een context te scheppen waarin ouders in staat zijn om de ouderschapsregeling zakelijk te regelen, m.a.w. ervoor zorgen dat ouders zelf kunnen en willen onderhandelen in het belang van hun kinderen.

Kindvriendelijk scheiden is een bewuste keuze!

Meer weten over ouderschapsbemiddeling en kindvriendelijk scheiden? Contacteer mij via het contactformulier of rechtstreeks!

Lees ook:


ouderschapsbemiddeling - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be