Kinderen met extra zorg

Als extra zorg en aandacht nodig is….

Voor kinderen is een scheiding tussen hun ouders heel ingrijpend. Ze raken per definitie in de war. Het is een periode die gepaard gaat met sterke emoties omwille van die scheiding maar ook met angst, spanning en stress over al die veranderingen in (de structuur van) hun dagelijkse leven. Dat is voor alle kinderen moeilijk.  Maar voor een kind met een diagnose van autisme (ASS) is dat allemaal nog veel ingrijpender… Ze hebben grote moeite om gedachten, gevoelens en emoties van anderen te begrijpen. Als ze het gebeuren niet in een context kunnen plaatsen die ze kennen, raken ze compleet in de war. Zo een kind heeft ook  veel structuur en regelmaat  nodig en die worden nu voortdurend overhoop gegooid: van papa naar mama en weer terug, andere regels hier en daar, andere gewoontes… Ook al probeer je alles goed te regelen en af te spreken, het blijft een constante zorg. Die basisveiligheid, dat basisvertrouwen, de geborgenheid die elk kind nodig heeft – maar zeer zeker een kind met autisme – valt immers ineens weg. Ook letterlijk: het kind ziet één van de ouders de ’basis’, namelijk het huis, verlaten en elders gaan wonen. Wat meer is, bij co-ouderschap zal het kind zelf ook wekelijks van ‘basis’ moeten veranderen….

Van ‘basis’ veranderen of niet

Het wekelijks van ‘basis’ veranderen is voor de meeste kinderen niet makkelijk, maar voor een kind met autisme vraagt dit aspect toch wel extra zorg en aandacht. Wat de omgangsregeling betreft is het uitermate belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Een kind met ASS heeft nood aan structuur, regels en duidelijkheid. Ook hier weer is het cruciaal om het belang van de kinderen voorop te zetten en vooral geen strijd te gaan voeren met elkaar. Ook al betekent dit dat één van beide ouders het kind minder bij zich zal hebben. Een bemiddelaar kan hierbij een cruciale rol spelen. Het steeds wisselen van huis kan soms heel erg belastend tot zelfs onmogelijk zijn voor deze kinderen. Het is belangrijk om goed te kijken naar het kind en te zien of het dat aankan. Daarnaast is ook de stabiliteit in de rest van het kind zijn leefwereld van belang: grootouders, de buurt, de school.

Heldere, gedetailleerde en duidelijk omschreven afspraken

Stel een goede ouderschapsovereenkomst (met ouderschapsplan) op. Een bemiddelaar kan hierbij zeker helpen. Dat betekent dat er heldere, gedetailleerde en duidelijk omschreven afspraken op papier komen. En….. wijk daar vooral niet van af! Ook al komen de partners goed overeen en kan er af en toe wel hier en daar iets ‘aangepast’ worden….  een kind met autisme kan zo compleet het noorden kwijt raken (‘waar moet ik nu weer heen?’). Maak het voor de kinderen  duidelijk wanneer ze waar zijn en wijk daar zo weinig mogelijk van af. Voor de kinderen is het belangrijk dat de dagen en weken er zoveel mogelijk hetzelfde uitzien. Geef ook duidelijk vooraf uitleg over de dingen die gaan komen, dat geeft een gevoel van veiligheid.

Teamwork

kinderen-en-echtscheidingBij het afwikkelen van de scheiding kan de hulp van een bemiddelaar zeker een meerwaarde bieden. Maar wanneer het gaat om kinderen met een extra zorg, is zeker de samenwerking met een kinderpsycholoog/therapeut een pluspunt. Interdisciplinaire samenwerking vind ik dan zeker een optie, want het is in het belang van alle partijen. Ook na de scheiding is het immers belangrijk om een goede begeleiding en ondersteuning voor het kind met ASS voort te zetten.

Wilt u meer uitleg, maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


cropped-index.pngwww.samenbemiddelen.be