Onzichtbare scheidingen

Onzichtbare scheidingen

Het officiële scheidingscijfer in België daalt. Schijnbaar… want Statbel (Belgisch statistiekbureau) baseert zich enkel op het aantal geregistreerde huwelijken. Wettelijk samenwonenden zitten immers in een andere statistiek en feitelijk samenwonenden zijn compleet onzichtbaar in de cijfers. Daar knelt nu precies het schoentje van de onzichtbare scheidingen.

Ongehuwd samenwonende koppels gaan vaker uit elkaar dan gehuwde

Uit onderzoek van de sociologen Mortelmans en Van den Berg (UAntwerpen) blijkt dat van de samenwonende paren die niet trouwen, na veertien jaar nog slechts een derde samen is. Van wie huwt, is nog bijna tachtig procent samen. Volgens de onderzoekers spelen leeftijd, kinderwens en inkomen een rol bij de relatiebreuk (cf. De meeste scheidingen zijn onzichtbaar). ‘Onderzoek uit Zweden en Noorwegen toonde verder aan dat koppels zonder huwelijksplannen minder toewijding tonen, minder tevreden zijn over hun relatie en vaker overwegen om de relatie af te breken, in vergelijking met gehuwde koppels’, volgens socioloog Van den Bergh (cf. Samenwonen is het nieuwe trouwen).

Onzichtbare relatiebreuken zijn niet onschuldig

scheidingenEen groot deel van de relatiebreuken blijven onzichtbaar en daar knelt het schoentje. Gehuwde koppels die scheiden, zijn juridisch doorgaans goed beschermd. Het samenlevingscontract van wettelijk samenwonenden biedt ook juridische bescherming, maar in mindere mate dan bij gehuwden. De feitelijk samenwonenden echter vallen uit de boot. ‘Die rechtsbescherming bestaat niet voor feitelijk samenwonende koppels. De onbeschermde partners vormen een uiterst kwetsbare en onzichtbare groep in onze samenleving’, zegt Mortelmans.

Daarom is het belangrijk om ook feitelijk samenwonenden op te nemen in de statistieken, zodat het beleid hierop kan inspelen.

Noot: feitelijk vs. wettelijk
  • U woont feitelijk samen als u als koppel op hetzelfde adres gedomicilieerd bent. U wordt apart belast, er zijn geen verplichtingen of rechten.
  • U woont wettelijk samen wanneer u als koppel bij de gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen aflegt. U geniet dezelfde bescherming van de gezinswoning als gehuwden, iedere partner draagt bij in de lasten van het samenwonen, maar het spaargeld blijft gescheiden. Ongehuwd samenwonenden zijn niet verplicht elkaar te helpen en elkaar ‘het nodige’ te verschaffen, tenzij de partners hierover schriftelijke afspraken hebben gemaakt in een samenlevingscontract. 

Bron: De Standaard 05/06/18

Lees ook: Hoe groot is de kans dat je voor altijd bij elkaar blijft?