Kinderen remmen scheiding niet af

Kinderen remmen scheiding niet af

In België zijn bij 2 op 3 echtscheidingen kinderen betrokken. In onze buurlanden is dat minder vaak het geval. Daar zijn kinderen vaker een remmende factor.

In Duitsland zijn maar bij 1 op de 2 echtscheidingen kinderen betrokken. In Frankrijk is dat het geval bij 2 op de 5 echtscheidingen. Kinderen kunnen als remmende factor worden ervaren, maar dit verschilt duidelijk van land tot land.

België heeft ook het hoogste aandeel eenoudergezinnen: 12 procent. In Nederland en Duitsland is dat aandeel maar half zo hoog. Frankrijk zit met 8 procent in het midden.

In 2012 vond 37 procent van de Vlamingen nog dat ouders met jonge kinderen beter niet uit elkaar gaan. Toch wordt er in onze regio almaar vroeger gescheiden. 42 procent van de scheidingen gebeurt binnen de eerste tien jaar na het huwelijk. Dat is meer, of sneller zo u wil, dan in onze buurlanden.

Van de Belgische paren die in 1980 getrouwd zijn, was 18 procent binnen de 15 jaar gescheiden. De paren die huwden in 2000 bereikten dat aandeel al na 9 jaar. Daaruit volgt dat de scheidingskans per leeftijdsgroep zal toenemen.

Nu is 1 op 3 huwelijken die 36 jaar geleden gesloten werden, ontbonden. Dat betreft dus huwelijken uit 1980. De groep die in 2000 getrouwd is, heeft nog alle kans om dat in te halen.

Echtscheiding - kinderen

Al blijkt uit een recent rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering ook dat de trend dalend is. Tot de eeuwwisseling zaten de scheidingen in Vlaanderen en België in stijgende lijn. Dat werd versterkt door een wetswijziging in 1995. In 2007 volgende nog een wetswijziging, die de procedure vereenvoudigde. Er volgde een piek in 2008. Sindsdien zitten de scheidingen in dalende lijn.

De daling blijft ook overeind als je rekening houdt met het feit dat er nu minder vaak huwelijken worden afgesloten.

Nog interessante cijfers:

  • Bij een eerste huwelijk was een Vlaamse bruidegom in 2015 gemiddeld 32,9 jaar, een Vlaamse bruid was 30,3 jaar.
  • De aard van de echtscheidingen is ook veranderd: in België maakten 6 op de 10 echtscheidingen een einde aan het eerste huwelijk van beide partners. Mannen waren daarbij gemiddeld 45 jaar en vrouwen 43 jaar.
  • Bij 4 op de 10 echtscheidingen had minstens een partner al eerder een echtscheiding gehad.
  • Vlaamse echtparen die in 2013 uit de echt scheidden, kozen in 57 procent van de gevallen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming. In Wallonië was dat maar 40 procent.
  • Van alle gescheiden Vlamingen blijft meer dan de helft langer dan tien jaar ongehuwd. Van alle ooit gehuwde veertigers en vijftigers is een op vijf gescheiden en ongehuwd gebleven, de zestigers bereiken 15 procent en ook onder zeventigplussers is ‘gescheiden zijn’ een zichtbare burgerlijke staat geworden.

Bron: De Standaard dd. 30/09/16, artikel geschreven door Veerle Beel.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be