Van papa naar mama… en weer terug.

Een scheiding brengt veel verandering in het leven van kinderen. Elk kind reageert anders op die verandering. Om een kind zo goed mogelijk te laten wennen aan de nieuwe situatie kunnen ouders heel wat doen.

Wisselmoment

Het moment waarop een kind van de ene ouder naar de andere ‘verhuist’ is zo’n moment dat voor onrust en stress kan zorgen, zowel voor de ouders als voor het kind. Het hoeft nochtans niet zo te zijn. Hieronder geef ik enkele tips.

Brengen en halen

wisselmoment - samen bemiddelenMaak vaste afspraken over het precieze moment waarop het kind gebracht of gehaald wordt. Voor jonge kinderen is het meestal prettiger om gebracht te worden. Kom op tijd zodat daarover al geen spanning kan ontstaan.

Als ex-partners er niet in slagen om hun conflicten even opzij te zetten, is het beter om het wisselmoment elders te laten plaatsvinden.

Conflictmoment

Het wisselmoment is niet het moment voor discussie tussen de ex-partners. Het prettigst voor de kinderen is als beide ouders even met hen kunnen samenzitten, zodat ze kunnen vertellen wat ze beleefd hebben. Dat is uiteraard niet altijd mogelijk.

Overleg en discussie kunnen best gebeuren zonder de kinderen. Om te voorkomen dat dit tijdens het wisselmoment gebeurt, kunnen ouders daarvoor beter op een ander moment afspreken of elkaar mailen.

Actief luisteren

‘Ik wil niet naar papa/mama’ kan eigenlijk ook ‘ik vind het vervelend om te wisselen van huis, ik wil bij mama én papa zijn’ betekenen. Het is belangrijk om niet alleen te horen wat het kind zegt maar ook om te begrijpen (inleving) wat het achterliggende gevoel zou kunnen zijn, en dit dan ook te benoemen, namelijk ‘ Ik begrijp dat je verdrietig bent omdat….’

Een eigen plekje

Een eigen plekje in beide huizen is belangrijk: liefst een eigen kamer met eigen vertrouwde spulletjes en met een foto van de andere ouder. Kinderen hebben immers af en toe de behoefte om hun papa of mama te zien. Zorg ook voor een vaste heen-en-weer-tas die samen met het kind verhuist en waarin de favoriete knuffels en kleren zitten.

Wennen

wisselmoment - samen bemiddelenKinderen hebben meestal even tijd nodig om weer te wennen en het vertrouwde thuisgevoel te krijgen. Actief luisteren is ook hier weer belangrijk. Je inleven in de gevoelens van het kind en dat ook verwoorden. Geef ze ook tijd om te acclimatiseren. Samen spelen, voorlezen of gewoon wat knuffelen kunnen enorm helpen.

Uiteindelijk draait alles om geborgenheid, veiligheid en warmte

 

Heeft u zelf nog tips en wilt u ze delen, dan kan dat op https://www.facebook.com/samenbemiddelen


cropped-index.pngwww.samenbemiddelen.be